top of page
StaarAdvies-advies bij staar.jpg

Oorzaken van staar

oorzaken van staar

Staar is een vertroebeling van de ooglens. De lens zorgt ervoor dat beelden scherp worden afgebeeld op het netvlies. Bij het ouder worden wordt de lens steeds iets minder helder. Hierdoor wordt het lastiger om scherp te kunnen zien. Dit kan problemen geven tijdens het autorijden, tv-kijken of het herkennen van gezichten op afstand.

Er zijn verschillende oorzaken die aangenomen worden als risico verhogend.

 

Risicofactoren en oorzaken van staar:

 

Leeftijd

De kans op staar neemt toe met het ouder worden. Bij de helft van de 50- tot 65-jarigen kan de oogarts of optometrist al een beginstadium van staar ontdekken. Bij 75-jarigen is dit zelfs 70%.

 

Leefstijl

Roken, alcohol en slechte voeding hebben een verouderende werking op ons lijf en dus ook op onze ooglens.

 

Geslacht

Verhouding man 40% / vrouw 60%.

Vrouwen lijken vaker staar te krijgen dan mannen. De oorzaak is niet duidelijk. Mogelijk komt dit door de opbouw van de bevolking. Er zijn meer vrouwen dan mannen. Het zou ook kunnen komen dat vrouwen eerder naar de dokter gaan met deze klachten.

 

Zonlicht

Overmatige blootstelling aan uv-straling kan er voor zorgen dat uw ooglens vroegtijdig zal verouderen. Het advies is om net als uw huid ook uw ogen tegen zonlicht te beschermen met bijvoorbeeld een zonnebril, hoed of pet.

 

Medicijngebruik

Langdurig gebruik van corticosteroïden zoals prednison kan er voor zorgen dat staar versneld kan optreden.

 

Diabetes mellitus 

Een stofwisselingsziekte zoals diabetes kan door schommelende bloedglucosewaarden veranderingen geven in de ooglens wat er voor zorgt dat er eerder staar ontstaat.

 

Oogverwonding

Door een stomp trauma kan de ooglens beschadigd raken en troebel worden. Deze verkleuring van de lens ziet er vaak dan ster- of bloemvormig uit. 

Een stomp trauma kan een klap op het oog zijn. Maar het kan ook veroorzaakt worden door een tennisbal of shuttle. Bij dit type staar moet er door de oogarts extra goed gekeken worden naar beschadigingen van de iris. Beschadiging hiervan kan duiden op beschadigde zonulavezels. Dit zijn de ophangbandjes van de lens. 

De staar na een stomp trauma ontstaat meestal pas enkele weken of maanden na het ongeluk. 

 

Oogziekten

Bij de oogziekten uveïtis en glaucoom komt staar vaker voor.  

Bij uveïtis komt dit als gevolg van de ontstekingen en de medicijnen (steroïden) die gebruikt worden om dit te behandelen. 

Bij glaucoom kan er staar ontstaan door de hoge oogdruk (vaak bij gesloten kamerhoek glaucoom). Er ontstaan dan grijze verkleuringen aan de voorkant van de lens. 

Vroeger werd glaucoom ook vaak "groene staar" genoemd. Dit wekt verwarring omdat het om een hele andere aandoening gaat.

 

Operatie

Een vitrectomie is een operatie waarbij het glasvocht verwijderd wordt. Dit kan nodig zijn bij problemen aan de gele vlek (macula), glasvochtproblemen of bij een netvliesloslating. Hierna wordt de ooglens langzaam troebel.

Wilt u graag meer weten over staar of heeft u nog vragen naar aanleiding van uw bezoek bij de oogarts. Maak dan een

online afspraak met StaarAdvies. 

Leeftijd
Leefstijl
Geslacht
Zonlicht
Medicijn gebruik
Diabetes mellitus
Oogverwonding
Oogziekten
Operatie

Beter zicht

op staar

helder StaarAdvies op maat vanuit uw huis

bottom of page